Hoe voer ik een sollicitatiegesprek

Voorbereiding

 • Zet de selectiecriteria op een rij;
 • Bedenk (eventueel met de sollicitatiecommissie) een lijstje met pluspunten. Bijvoorbeeld:
  • Kijkt de kandidaat iedereen aan?
  • Stelt de kandidaat zelf vragen?
  • Weet de kandidaat iets van onze organisatie?
  • Weet de kandidaat iets van de functie?
 • Bedenk per vraag minimaal 1 aspect waarop de kandidaat kan scoren;
 • Maak van de criteria, pluspunten en de ‘antwoordscores’ een turflijstje;
 • Verdeel het gesprek in onderdelen;
 • Bepaal hoe lang elk onderdeel maximaal mag duren;
 • Bepaal onderling wie wat vraagt/zegt.

Het gesprek

 • Zorg dat de sollicitant zich welkom voelt en iets te drinken krijgt;
 • Stel alle sollicitatiecommissieleden aan de kandidaat voor;
 • Geef doel van het gesprek aan;
 • Maak de (verdere) procedure duidelijk (2e ronde/wanneer/ andere kandidaten/uiterlijk bericht);
 • Geef aan hoe lang het gesprek gaat duren;
 • Vraag de kandidaat wat de functie volgens hem/haar inhoudt. Vul dat zonodig aan;
 • Vraag de kandidaat wat hij/zij van de organisatie weet. Vul dat zonodig aan;
 • Vertel in grote lijnen iets over het personeelsbeleid van de organisatie;
 • Nodig de kandidaat uit zelf vragen te stellen;
 • Stel alle vragen die je voorgenomen hebt te stellen;
 • Houd de tijd per onderdeel in de gaten;
 • Vraag 5 minuten voor het eind van het gesprek of iemand nog belangrijke vagen heeft;
 • Geef aan wanneer de sollicitant bericht over ‘de uitslag’ kan verwachten.

Handige vragen om te stellen

Algemeen: vraag naar ervaringen van de sollicitant waaruit blijkt wat zijn competenties zijn. Gebruik hiervoor de STAR-methodiek (situatie, taak, actie, resultaat). Ervaringen uit het verleden zijn de beste voorspeller voor toekomstig gedrag. 

 • Waarom kun/wil je bij ons komen werken?
 • Waarom in deze functie?
 • Wat stel je je voor bij deze functie?
 • Waarom denk je dat jij voor deze baan geschikt bent?
 • Je schrijft dat je ... goed kunt. Waaruit blijkt dat?
 • Wat zijn je sterke/zwakke kanten?
 • Kun je een situatie beschrijven waarin je ... ?
 • Hoe heb je dat aangepakt?
 • Wat was het resultaat? Waar lag dat aan?
 • Wat zou je de volgende anders doen?
 • Beschrijf de taken van je vorige functie.

Vragen die je kan verwachten

 • Hoe is de vacature ontstaan?
 • Is er een inwerkperiode?
 • Zijn er mogelijkheden voor opleidingen in het bedrijf?
 • Per wanneer kan ik beginnen als ik word aangenomen?
 • Wat zijn mijn taken/ verantwoordelijkheden?
 • Met wie werk ik samen?
 • Hoe is het verloop van de sollicitatieprocedure?

Vragen die je niet mag stellen

 • Bent u zwanger of van plan dat snel te worden?
 • Wat is uw seksuele voorkeur, geloof, etnische afkomst, burgerlijke staat?
 • Heeft u een lichamelijk of geestelijk ziekteverleden?

Na afloop van het gesprek

 • Leg na afloop van elk gesprek je turflijstjes naast elkaar en voeg ze samen.

De afwijzing

 • Zeg meteen waar het op staat;
 • Motiveer de afwijzing met argumenten;
 • Nodig de kandidaat uit om er (later nog) vragen over te stellen;
 • Wens de kandidaat succes met andere sollicitaties.
naar boven...